NEN 2559

Na publicatie in het najaar van 2001 is met onmiddellijke ingang een nieuwe servicenorm van kracht geworden, volgens welke blustoestellen moeten worden onderhouden. In de nieuwe NEN2559 worden onderhoudsprocedures en gedetailleerde werkzaamheden weergegeven.

Blussers

Globaal zijn de volgende stappen in de norm voorzien:

  1. Jaarlijks onderhoud door een REOB-gediplomeerde controleur, zoals dat al jaren wordt uitgevoerd.
  2. Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers.
  3. Na tien jaar revisie: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers wordenafgeperst en geijkt.
  4. Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud, zoals in punt 2 is vermeld, wederom plaats.
  5. Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld; hieraan zijn dan verwijderingkosten verbonden.

Overgangstermijn voor vervanging van brandblussers

Er is een overgangstermijn vastgesteld voor de invoering van de maximale levensduur en de vervanging van blussers:

  • In 2001 en 2002: alle blussers die 30 jaar en ouder zijn.
  • In 2003: alle blussers die 25 jaar en ouder zijn.
  • In 2004: alle blussers die 20 jaar en ouder zijn.

U mag na de overgangstermijn geen blussers meer in gebruik hebben van 20 jaar en ouder.
U dient oudere blussers te vervangen. U dient daarbij niet alleen rekening te houden met de kosten van vervanging maar ook met de kosten van verwijdering. Verwijdering en afvalverwerking zullen volgens de milieuwetgeving moeten worden uitgevoerd.

NEN EN671-3

Brandslanghaspels moeten volgens de NEN EN671-3 norm op de volgende wijze worden onderhouden:

  1. jaarlijks onderhoud, zoals al langer gebruikelijk;
  2. vijfjaarlijks een beproeving van de slang.
EHB Fire Protection | Contact

Contact

EHB Fire Protection
Meijerij 1
8302 MV Emmeloord

t
f
m
e
0527-61 70 86
0527-61 99 06
06-41 32 37 20
info@ehbfireprotection.nl

Tips voor de feestdagen


Klik hier voor tips

Foto's

Foto's
Klik hier voor foto's

Partners

Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5